6. cách làm trong nước bể cá cảnh (4)

Dùng một loại dụng cụ để cào lớp tảo