Thiết kế thi công hồ cá Koi tại Bình Tân – Phân tích ưu, nhược điểm