Chậu Kim Phát Tài – Để Bàn

Chậu Kim Phát Tài – Để Bàn

5 trên 5

65,000 50,000

  • Mô tả

Mô tả

Chậu Cây Kim Phát Tài – Để Bàn, dùng trang trí trên bàn làm việc, thường dùng để trang trí trong văn phòng làm việc, trang trí nội thất trong nhà. Xem thêm về Dịch Vụ CHO THUÊ CÂY NỘI THẤT – VĂN PHÒNG