7. cách làm bể cá trong vắt (3)

Cân bằng được lượng thức ăn vừa đủ sẽ giúp bể cá không bị đục.