7. cách làm bể cá trong vắt (1)

Môi trường nước trong bể cá bị đục và có màu xanh