5. cách làm trong nước bể cá (4)

Nuôi cá lau kiếng để làm cảnh