5. cách làm trong nước bể cá (1)

Thực vật thủy sinh sẽ  có tác động hiệu quả trong việc ăn chất thải của cá