4.cách xử lý nước hồ cá bị xanh (4)

Tảo lam trong ao nuôi cá