4.cách xử lý nước hồ cá bị xanh (3)

Sự phát triển quá mức của tảo lam trong ao nuôi