4.cách xử lý nước hồ cá bị xanh (2)

Hiện tượng nước bể cá bị xanh