4.cách xử lý nước hồ cá bị xanh (1)

Sử dụng lọc nước cho bể/ao cá