Có những cách làm trong nước hồ cá ngoài trời nào hiệu quả (1)

Có những cách làm trong nước hồ cá ngoài trời nào hiệu quả?